SI - Vse o MakeLearn 2012

Splošno o MakeLearn

Mednarodno znanstveno konferenco o managementu znanja in učenja - MakeLearn organizira Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v sodelovanju s tujimi partnerskimi univerzami in mednarodnimi inštituti oz. organizacijami, izbranimi v skladu z razpisano letno tematiko. Konferenca poteka vsako leto konec junija v Celju, Slovenija. Zaradi mednarodne udeležbe je uradni jezik konference angleščina.

 

MFDPŠ z organizacijo MakeLearn konference spodbuja izmenjavo najsodobnejših ugotovitev s področja managementa znanja in učenja med domačimi in tujimi strokovnjaki ter promovira visokošolski zavod in visoko šolstvo v Savinjski regiji nasploh. Poleg tega z vključevanjem posameznikov iz pomembnejših regionalnih podjetij spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med univerzami in gospodarstvom. Čeprav se splošni naslov in s tem širše vsebinsko področje konference, tj. management znanja in učenja v podjetjih in drugih organizacijah, skozi leta ne spreminja, je vsakoletni poudarek konference prilagojen aktualnim spoznanjem, dogodkom in potrebam v regiji in po svetu.

 

MakeLearn 2012: Znanje in učenje: globalna moč

Znanje in učenje običajno povezujemo z uspešnostjo posameznikov, organizacij in družbe. Strokovnjaki in raziskovalci menijo, da imata znanje in učenje potencial za doseganje trajnostne konkurenčne prednosti in razvoj ključnih zmogljivosti organizacij in družbe; uspešni so le posamezniki, organizacije in družbe, ki so sposobni vzdrževati inovativnost, razvijati visokotehnološke izdelke in koristiti novo znanje. Pri tem vse bolj postaja očitno, da sta znanje in učenje pomemben vir globalne moči. Na MakeLearn konferenci sprejemamo prispevke, ki se osredotočajo znanje in učenje tako na osebni ravni kot na ravni organizacij in družb.

 

Dobrodošli so prispevki s področij:

- splošnega managementa,

- managementa poslovnih procesov,

- managementa izobraževanja in usposabljanja,

- upravljanja s človeškimi viri,

- managementa informacijske tehnologije,

- managementa znanja,

- managementa osebnega znanja,

- managementa družbenega znanja,

- organizacijskega učenja,

- učeče se organizacije,

- usposabljanja in

- izobraževanja.

 

Poseben poudarek je na naslednjih področjih:

- znanje in učenje kot vir uspešnosti posameznika, organizacije in družbe;

- globalizacija kot priložnost in grožnja za inovacije;

- informatika in družbene mreže kot pristop za globalno moč; ter

- sodelovanje, povezovanje in mreženje kot ključni dejavniki za uspeh v globaliziranem svetu.

 

Pomembni datumi

Odprtje prijave:

1. november 2011

Rok za oddajo povzetka oz. celotnega prispevka:

15. februar 2012

(podaljšano do 1. marca 2012)

Obvestilo o sprejetju:

15. marec 2012

Rok za oddajo celotnega prispevka:

15. april 2012

Datum konference:

20.-22. junij 2012

Voden ogled Celja:

22. junij 2012

Datum delavnice o pisanju znanstvenih člankov:

22.-23. junij 2012

 

Rok za prijavo

Zgodnja prijava:

1. april 2012

Redna prijava:

10. junij 2012

 

Delavnica o pisanju znanstvenih člankov

Odprtje prijave:

1. november 2011

Rok za oddajo prispevka za delavnico (povzetek ali celoten prispevek; prispevek ni pogoj za udeležbo):

15. april 2012

Datum delavnice:

22.-23. junij 2012

Ogled Celja za udeležence delavnice:

23. junij 2012

Rok za prijavo:

10. junij 2012

 

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

Kotizacija

Kotizacija v primeru zgodnje prijave (pred 1. aprilom 2012)

Udeleženec in soorganizator 250 €

Študent 150 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2011/2012)

Spremljevalna oseba 150 €

 

Kotizacija v primeru redne prijave

Udeleženec in soorganizator 300 €

Študent 180 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2011/2012)

Spremljevalna oseba 180 €

 

DDV je vključen v ceno.

 

Kotizacija vključuje:

- udeležbo na konferenci,

- konferenčno gradivo (konferenčna knjižica, zbornik konference na CD-ju, drugo konferenčno gradivo),

- odmore za kavo,

- obroke,

- voden ogled Celja.

 

Stroški nastanitve in potni stroški niso vključeni v kotizacijo.

 

Kotizacija za delavnico o pisanju znanstvenih člankov

Kotizacija 100 €

Kotizacija za udeležence konference 60 €

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

 

Navodila za plačilo kotizacije

Po prijavi (za več informacij o prijavi prosimo kliknite tukaj) boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o prijavi. Plačilo kotizacije mora biti izvedeno pred potekom roka za prijavo z bančnim nakazilom na račun MFDPŠ.

Udeleženci bodo izvirno kopijo potrdila o plačilu prejeli na prvi dan konference (na prijavnem mestu).

 

Podrobnosti bančnega nakazila:

Imetnik računa: Mednarodna fakulteta za druzbene in poslovne studije

Naslov imetnika računa: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija

Naziv banke: Banka Celje, d.d.

Naslov banke: Vodnikova 2, 3000 Celje, Slovenija

SWIFT koda: SBCESI2X

IBAN: SI56 0600 0096 6241 355

Sklicna številka: številka prejetega potrdila

Program

Kraj dogodka: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje, Slovenija

Različica: 20. 6. 2012

  

Sreda, 20. junij 2012

16.00-18.00

Pred-konferenčni program · predavalnica A

18.15-19.30

Voden ogled Celja do Vodnega stolpa

Zbirno mesto pred stavbo MFDPŠ, pred hotelom Štorman in pred hotelom Evropa

19.00-20.00

Registracija · Vodni stolp, hotel Evropa

20.00-21.30

Pozdravni nagovori in sprejem · Vodni stolp

Dekan MFDPŠ z organizatorji

 

Četrtek, 21. junij 2012

8.30-9.00

Registracija · avla v 2. nadstropju

9.00-9.30

Začetek konference · predavalnica A

Dr. Srečko Natek, dekan MFDPŠ

Ga. Simona Volaj Rakušček, Royal Thai Consulate General Ljubljana, Slovenija

Ga. Darja Turk, podžupanja Mestne občine Celje

Dr. Valerij Dermol, programski vodja MakeLearn 2012

Dr. Binshan Lin, direktor konference MakeLearn 2012

9.30-10.00

Osrednji govornik 1 - g. Maciej Maniecki · predavalnica A

Razprava

10.00-10.15

Fotografiranje

10.15-10.45

Odmor za kavo · avla v 2. nadstropju

10.45-12.00 

Sočasne seje A1, B2, B5, C3, C6, E1, G1

12.00-13.30

Kosilo · Hotel Štorman

13.30-14.30

Forum vodstvenih delavcev v visokem šolstvu · predavalnica A

14.30-15.00

Odmor za kavo · avla v 2. nadstropju

15.00-16.15

Sočasne seje A2, B3, C1, C4, D1, F1, G2

16.15-16.30

Odmor

16.30-17.45

Sočasne seje B1, B4, C2, C5, D2, F2, H1 

 18.30

Vožnja z avtobusom do Starega gradu Celje in Dobrne

Zbirno mesto pred stavbo MFDPŠ in pred hotelom Evropa.

20.30-23.00

Večerja in družabni dogodek · hotel Vita Dobrna

 

Petek, 22. junij 2012

9.00-9.30

Predstavitev Založbe Pearson - oblikovanje študijskih besedil · predavalnica G

Ga. Erzsebet Csibi, Pearson

 9.30-10.30

Forum urednikov · predavalnica G

10.30-11.00

Odmor za kavo in razstava revij, mreženje - priložnosti za objave · avla v 2. nadstropju

11.00-11.30

Osrednji govornik 2 - dr. Milan Vodopivec · predavalnica G

Razprava

11.30-12.00

Odmor za mreženje ter bilateralne sestanke · avla v 2. nadstropju

12.00-13.00

Forum poslovne odličnosti · predavalnica G

13.00

Zaključek konference · predavalnica G

13.00-14.00

Sestanek članov programskega odbora (delovno kosilo za vabljene goste) · Angleška soba hotela Štorman

 

Seznam sekcij:

- Knowledge management (A1, A2)

- Management, strategic management, organisational behaviour (B1, B2, B3, B4, B5)

- Learning, education, training (C1, C2, C3, C4, C5, C6)

- Human resources (D1, D2)

- Business, marketing and competitiveness (E1)

- Innovation, entrepreneurship (F1, F2)

- Technology, informatics, methodology (G1, G2)

- Knowledge management practices (H1)

 

Konferenci bo sledila delavnica Akademsko pisanje za objavljanje znanstvenih člankov v mednarodnih revijah (za več informacij prosimo kliknite tukaj).

Delavnico bo vodil prof. dr. Binshan Lin, BellSouth Corporation profesor poslovne administracije na College of Business Administration, Louisiana State University, ZDA.

Pravila za prijavo na dogodek

Vsak prispevek, sprejet za predstavitev in objavo, mora imeti registriranega le enega avtorja.

Vsak posameznik je lahko avtor le enega prispevka z enim samim avtorjem in več prispevkov z več, a različnimi, avtorji.

Če ste avtor ali soavtor več kot enega sprejetega prispevka, mora imeti vsak izmed njih registriranega le enega avtorja.

 

Pogoji odpovedi

Upoštevajoč bančne stroške vračila kotizacije ter morebitnih stroškov valutne menjave (vsi ti stroški bremenijo prijavljeno osebo), so pravila pogojev odpovedi naslednja:

 

V primeru odpovedi do 30. aprila 2012 obdržimo 30 % plačanega zneska.
V primeru odpovedi do vključno 15. maja 2012 obdržimo 60 % plačanega zneska.

V primeru odpovedi po 15. maju 2012 kotizacije ne vračamo.

 

Vsa vračila bodo izvedena po zaključku konference. 

 

Udeležencem, katerih prispevek bo objavljen v zborniku konference, po 30. aprilu 2012 kotizacije ne vračamo.

 

Namen in navodila glede nošenja priponke

Namen priponke je identifikacija registriranih udeležencev za lažje prepoznavanje s strani soudeležencev, osebja hotela/restavracije in konferenčnega osebja. Vsak prijavni paket vsebuje uradno priponko. Prosimo vas, da jo nosite na vidnem mestu na vseh dogodkih konference. Sestanki, seje/okrogle mize, odmori za kavo, kosila in večerje so namenjeni izključno registriranim udeležencem, ki bodo pri vstopu potrebovali priponko.

 

Kontakt za MakeLearn 2012

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mariborska cesta 7

SI-3000 Celje

Slovenija

 

Kontaktne informacije

Goran Đaković, vodja Službe za raziskovanje MFDPŠ

Tel: +386 3 425 82 28

Faks: +386 3 425 82 22

E-pošta: goran.dakovic@mfdps.si

 

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo!


Have questions? Contact us at +386 3 4258 228 or via e-mail makelearn@issbs.si!
© All rights reserved: MFDPŠ - design + development tovarna idej